Όλα τα είδη του ΔωροΚαταλόγου των Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ διατίθενται σύμφωνα με τους εξής όρους:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Τα είδη του σχεδίου ΔωροΚάρτας Bonus Card διατίθενται μόνο στους κατόχους ΔωροΚάρτας Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ.


ΠΙΣΤΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τηρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζονται στους παρόντες όρους, με κάθε σύνολο αγορών €1 στις Υπεραγορές Mas το μέλος αποκτά 1 βαθμό στο λογαριασμό της ΔωροΚάρτας του.


ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ BONUSCARD

α)  Η διεακδίκηση των δώρων πρέπει να γίνεται στις υπεραγορές απο τις οποίες έχουν εκδοθεί οι βαθμοί.  Η παρουσίαση της ΔωροΚάρτας Σ.Υ.Κ. Άνεμος
      Υπεραγορές Λτδ και της πολιτικής ταυτότητας είναι απαραίτητ στην εξαργύρωση των δώρων.
β)  Οι βαθμοί του σχεδίου ΔωροΚάρτας BonusCard μπορούν να εξαργυρωθούν με τα είδη που περιλαμβάνονται στο σχετικό
      έντυπο. Οι βαθμοί του σχεδίου ΔωροΚάρτας δεν μπορούν να ανταλλαγούν με μετρητά.
γ)  Δεν επιτρέπεται ανταλλαγή ή μεταφορα  βαθμών απο ένα λογαριασμό κάρτας σε άλλο λογαριασμό κάρτας διαφορετικού
     ατόμου.
δ)  Οι Υπεραγορές Σ.Υ.Κ Άνεμος Λτδ μπορούν να αρνηθούν τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε αίτησης για εξαργύρωση βαθμών,εάν
      υπήρξε παράβαση των όρων χρήσης της ΔωροΚάρτας ή όταν δεν υπάρχει κάρτα σε κυκλοφορία.

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
Κάθε μέλος ΔωροΚάρτας δικαιούται να εξαργυρώσει βαθμούς ως εξής:
  (α)  Κάθε 1250 βαθμούς δικαιούται ΔωροΕπιταγή αξίας €10
  (β)  Κάθε 2500 βαθμούς δικαιούται ΔωροΕπιταγή αξίας €20
  (γ)  Κάθε 6250 βαθμούς δικαιούται ΔωροΕπιταγή αξίας €50

Οι ΔωροΕπιταγές εξαργυρώνονται σε όλα τα τμήματα της υπεραγοράς, εξαιρουμένων των ειδών περιπτέρου.
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ΔωροΕπιταγή δεν εξαργυρωθεί και/ ή λήξει, οι βαθμοί που έχουν εξαργυρωθεί για να εκδοθεί η ΔωροΕπιταγή δεν πιστώνονται στον λογαριασμό του κατόχου και/ ή δεν επιστρέφονται ή πιστώνονται με οοποιοδήποτε τρόπο στον κάτοχο ή τον δικαιούχο ΔωροΚάρτας.


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΑΘΜΩΝ
Όλοι οι βαθμοί σχεδίου ΔωροΚάρτας που δεν έχουν εξαργυρωθεί στο τέλος του σχεδίυ μεταφέρονται στο επόμενο σχέδιο.

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΜΕ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
α)  Για τα είδη του καταλόγου που εξαργυρώνονται με καταβολή πρόσθετου χρηματικού ποσού, η αίτηση εξαργύρωσης βαθμών
     πρέπει να συνοδεύεται απο το ανάλογο χρηματικό ποσό.
β)  Η πίστωση σαν τρόπος πληρωμής δεν γίνεται αποδεκτή.
γ)  Οι αγορές δεν είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν ούτε σε μιά φορά, ούτε μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα,
     για να έχει ισχύ η Δωροκάρτα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

1)  Οι Υπεραγορές Σ.Υ.Κ. Άνεμος Λτδ διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των ορών ή ακύρωσης/ αλλαγής μέρους ή ολόκληρου
      του προγράμματος ΔωροΚάρτας ΒonusCard σε οποιαδήποτε στιγμή.  Σε περίπτωση ακύρωσης του σχεδίου οι κάτοχοι καρτών
      που έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς για να διεκδικήσουν κάποιο δώρο, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν

2)  Σε περίπτωση ακύρωσης του σχεδίου θα υπάρξει 3 μηνών προειδοποίησης.

3)  Οι Υπεραγορές Σ.Υ.Κ. Άνεμος Λτδ δεν φέρουν ευθύνη αν ο προμηθευτής οποιουδήποτε αντικειμένου του καταλόγου ΔωροΚάρτας το
      αποσύρει ή το καταργήσει ή αν εξαντληθούν τα αποθέμτα του.
4)  Οι προσφορές του καταλόγου ΔωροΚάρτας εξαρτώνται απο τη διαθεσιμότητα των ειδών.
5)  Οι Υπεργορές Σ.Υ.Κ.Άνεμος Λτδ έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν ή να αντικαταστήσουν τα είδη με ίσης, μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας,
      όταν το κρίνουν αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση.
6)  Έχει καταβληθεί κλαθε προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών του καταλόγου. Οι Υπεραγορές Σ.Υ.Κ. Άνεμος Λτδ
      δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις.
7)  Επιστροφές μετρητών ή ανταλλαγήές δώρων δεν επιτρέπονται.
8)  Όλα τα ηλεκτρικά είδη του καταλόγου καλύπτονται με εγγύηση 6 μηνών. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει ζημιλες που προκλήθηκαν απο
      κακή χρήση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σημαίνει αντικατάσταση του προϊόντος με καινούριο.
9)   Χωρίς την παρουσίαση της ΔωροΚάρτας στο ταμείο την ώρα της πληρωμής, ο πελάτης δεν μπορεί να κερδίσει βαθμούς για τις αγορές του. Η παρουσίαση
      της ΔωροΚάρτας είναι επίσης ανακαία κατα την εξαργύρωση δώρων.
10) Σε περίπτωση αλλαγής του Φ.Π.Α η εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών.
11) Οι Υπεραγορες Σ.Υ.Κ. Άνεμος Λτδ δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε τυπογραφικό λάθος ή άλλων λαθών στις περιγραφές των προϊόντων του ΔωροΚαταλόγου.
12) Η εταιρεία Σ.Υ.Κ. Άνεμος Υπεραγορές Λτδ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχών λαθών στους υπολογισμούς των βαθμών απο τους ηλεκτρονικούς
       υπολογιστές. Όμως σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται να διευθετήσει το λάθος προς όφελος των πελατών της.
13) Οι λιανικές τιμές που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα του καταλόγου είναι οι λιανικές τιμές που ίσχυαν τη στιγμή που τυπωνόταν ο κατάλογος.

Η Σ.Υ.Κ. Υπεραγορές Λτδ επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο αιτητής για τους σκοπούς που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής.